A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
या नव्या सुखाला काय

या नव्या सुखाला काय म्हणू
हे भाग्य नव्हे, सौभाग्य जणू

नटली शोभा नव्या घराची
ठेव सासरी माहेराची
अखंड माया संसाराची गोफ लागली विणू

फांदीवरती चिमणाचिमणी
खुणाविती मजला रे घरट्यामधुनी
एकान्‍तीचे सुख पाहुनी थरथरली ही तनू

या राजाची मी तर राणी
जीव फुलविते मोरावाणी
आनंदाची आळवित गाणी किती किती मी शिणू

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  सुमन कल्याणपूर