A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
या नव्या सुखाला काय

या नव्या सुखाला काय म्हणू
हे भाग्य नव्हे, सौभाग्य जणू

नटली शोभा नव्या घराची
ठेव सासरी माहेराची
अखंड माया संसाराची गोफ लागली विणू

फांदीवरती चिमणाचिमणी
खुणाविती मजला रे घरट्यामधुनी
एकान्‍तीचे सुख पाहुनी थरथरली ही तनू

या राजाची मी तर राणी
जीव फुलविते मोरावाणी
आनंदाची आळवित गाणी किती किती मी शिणू
गीत - जगदीश खेबूडकर
संगीत - वसंत प्रभू
स्वर- सुमन कल्याणपूर
चित्रपट - काळी बायको
गीत प्रकार - चित्रगीत

 

Print option will come back soon