A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
या रावजी बसा भाओजी

या रावजी, बसा भाओजी
कशी मी राखू तुमची महरजी?
हो बसा रावजी

वळक तुमची धरून मनी
काय करू सांगा तुमची अहरजी

तुम्हा बघुन डावा डोळा झाकला
पडदा लाजंचा लाजंचा फेकला !

गुलहौशी तुम्ही, मी अशी गुलछडी
तुम्हासाठी नटुन आज राहीन खडी
अशी रोखा नजर, त्यात भरलं जहर
घोट घेऊन जीव ह्यो माझा झिंगला
पडदा लाजंचा लाजंचा फेकला !

रूपरंगाच्या महाली सुख माझं रंगलं
काळजाच्या झुंबराला दु:ख माझं टांगलं
नको पर्वा आता, माझं जीणं लुटा
असा जुगार उलटा मी हो मांडला
पडदा लाजंचा लाजंचा फेकला !

रोज बुरखा नवा, रोज नवी मजा
तुम्ही गुन्हा करा मी हो भोगीन सजा
तुमची वळख धरीन, बाकी चुकती करीन
ध्यास तुमचा मनाला पाव्हणं लागला
पडदा लाजंचा लाजंचा फेकला !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.