A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
या झोपल्या जगात

या झोपल्या जगात, नाही कुणीच जागे
बिलगूनिया धरेला आकाश गुज सांगे

माळून हार डोई रानातल्या फुलांचा
ल्याली वसुंधरा ही अभिसार चांदण्याचा
मधुवंतीचा सुवास वार्‍यावरी तरंगे

स्वप्‍नील लोचनांत झुकता हळूच चांद
देहातुनी सुरेख घुमला मधूर नाद
निःशब्द रात्र जाई गुंफीत प्रीतिधागे

आली फुलून काया कंपीत गात्र झाले
बेबंद बरसणारे मन मेघ मेघ झाले
होती भल्या पहाटे ती एकरूप दोघे
गीत - राम मोरे
संगीत - दशरथ पुजारी
स्वर- सुमन कल्याणपूर
गीत प्रकार - भावगीत
अभिसार - ठरविलेल्या जागी (प्रियकराचे) भेटणे किंवा अशी जागा.
गुज - गुप्‍त गोष्ट, कानगोष्ट.
गात्र - शरीराचा अवयव.
वसुंधरा (वसुधा, धरा) - पृथ्वी.

 

Print option will come back soon