A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
यतिमन मम मानित त्या

यतिमन मम मानित त्या
एकल्या नृपाला
आदिअंत ज्यास नसे
त्या सनातनाला

गगनधरा ज्या निवास
बंधन भय नाही त्यास
समीर करिल काय नमन
सधन सागराला
आदि (आधी) - प्रारंभ / प्रमुख.
नृप - राजा.
यति - संन्यासी.
सनातन - शाश्वत, चिरकाल.
समीर - वायू.