A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ये रे ये रे पावसा रुसलास

ये रे ये रे पावसा, रुसलास का?
माझ्याशि गट्टी फू केलिस का?

झर झर झर तू येणार कधी?
अंगणात पाण्याची होईल नदी
ढगांच्या मागे असा लपलास का?

गार गार वार्‍यात नाचेन मी
खूप खूप पाण्यात भिजेन मी
विजेचि टाळि मला देतोस का?

धुमधार पाण्यात रस्ता बुडेल
मग माझ्या शाळेला सुट्टी मिळेल
गड्‌ गड्‌ गड्‌ आता हसतोस का?

 

Print option will come back soon