A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
येथोनि आनंदु रे

येथोनि आनंदु रे ।
कृपासागर तो गोविंदू रे ॥१॥

महाराजाचे राउळीं ।
वाजे ब्रह्मानंद टाळी ॥२॥

लक्ष्मी चतुर्भुज जाली ।
प्रसाद घेऊन बाहेर आली ॥३॥

एका जनार्दनीं नाम ।
पाहतां मिळे आत्माराम ॥४॥
गीत - संत एकनाथ
संगीत - श्रीधर फडके
स्वर- सुरेश वाडकर
गीत प्रकार - संतवाणी
आत्माराम - आत्मा हाच राम.
राऊळ - देऊळ.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.