A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
येथोनी आनंदू रे

येथोनी आनंदू रे आनंदू ।
कृपासागर तो गोविंदू रे ॥१॥

महाराजाचे राऊळी ।
वाजे ब्रह्मानंद टाळी ॥२॥

लक्ष्मी चतुर्भुज झाली ।
प्रसाद घेऊन बाहेर आली ॥३॥

एका जनार्दनी नाम ।
पाहता मिळे आत्माराम ॥४॥
रचना-संत एकनाथ
संगीत - श्रीधर फडके
स्वर - सुरेश वाडकर
गीत प्रकार - संतवाणी
आत्माराम - आत्मा हाच राम.
राऊळ - देऊळ.