A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
युगायुगांचे नाते अपुले

युगायुगांचे नाते अपुले, नको दुरावा!
सहवासाची ओढ निरंतर, नको दुरावा!

भासे सारे सुने तुझ्याविण, तुझ्याचसाठी आसुसले मन
तोडून बेड्या सर्व जगाच्या कधी आपुले होईल मीलन
ऊन-सावल्या झेलत हासत जन्म सरावा!

जो तो आहे ज्याचा त्याचा परके झाले सारे जिवलग
देह दोन परि एकच आत्मा कुणा कळावी आपुली तगमग
एकच आशा शेवटचा दिस गोड करावा!

 

  जयश्री शिवराम, रूपकुमार राठोड