A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
युगायुगांचे नाते अपुले

युगायुगांचे नाते अपुले, नको दुरावा !
सहवासाची ओढ निरंतर, नको दुरावा !

भासे सारे सुने तुझ्याविण, तुझ्याचसाठी आसुसले मन
तोडून बेड्या सर्व जगाच्या, कधी आपुले होईल मीलन
ऊन-सावल्या झेलत हासत जन्म सरावा !

जो तो आहे ज्याचा त्याचा, परके झाले सारे जिवलग
देह दोन परि एकच आत्मा, कुणा कळावी आपुली तगमग
एकच आशा शेवटचा दिस गोड करावा !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  जयश्री शिवराम, रूपकुमार राठोड