A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आज आपुल्या प्रथम प्रीतिचा

आज आपुल्या प्रथम प्रीतिचा संगम हा झाला
प्रेमफुलांच्या गळ्यात घालुनि हिंडुया माळा

नाचती झाडे, नाचती हो वेली
रानपाखरे वेडी झाली!
पृथ्वीवरती स्वर्ग धरेला भेटाया आला!

पहा कोयना इकडून येई
समोरून ही कृष्णामाई!
प्रीतिसंगम सखे असा हा जगामध्ये पहिला!

 

  ज्योत्‍स्‍ना मोहिले, विश्वनाथ बागूल