A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आज मी आळविते केदार

फुले स्वरांची उधळित भवती गीत होय साकार
आज मी आळविते केदार !

गोड काहीतरी मना वाटले
अबोध सुंदर भाव दाटले
मुखी मनोगत सहज उमटले कंपित होता तार !

फिरत अंगुली वीणेवरती
मौनातुनी संवाद उमलती
स्वरास्वरांवर लहरत जाती भावफुले सुकुमार !

जे शब्दांच्या अतीत उरते
स्वरांतुनी या ते पाझरते
एक अनामिक अर्थ घेतसे स्वरांतुनी आकार !
गीत - वसंत अवसरे
संगीत - वसंत पवार
स्वर- मधुबाला जव्हेरी
चित्रपट - अवघाचि संसार
राग - केदार
गीत प्रकार - चित्रगीत
अंगुली - बोट.
अतीत - पलीकडे.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.