A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आली तुझ्या दारी

आली तुझ्या दारी राधा
सोडुनी लाज रे सारी, मुरारी

हासती बोलती किती मजलागी
नाही मानिली खंत परि

लावुनी मजला कलंक ऐसा
जाशिल कोठे सांग दुरी

तूचि विसावा मम जिवाला
राहीन एकली कोठवरी?

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.