A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ऐसे कैसे जाले भोंदू

ऐसे कैसे जाले भोंदू ।
कर्म करोनि ह्मणति साधु ॥१॥

अंगी लावूनियां राख ।
डोळे झांकुनी करिती पाप ॥२॥

दावुनि वैराग्याची कळा ।
भोगी विषयांचा सोहळा ॥३॥

तुका ह्मणे सांगों किती ।
जळो तयांची संगती ॥४॥
गीत - संत तुकाराम
संगीत -
स्वर- गंगाधर लोंढे
गीत प्रकार - संतवाणी