A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अवघा आनंदी आनंद

अवघा आनंदी आनंद
मना घेई हाचि छंद

न लगे धनसंपदा
शुद्ध बुद्धी देई सदा
नांदो जनांत आनंद
सत्य सदा समतानंद

समदृष्टी विश्व पहावे
दुसरा आपण होऊन जावे
जीव शिवाला भेटतो
तेथे होतो नामानंद

जन्‍ममरण याचि देही
सोसणारा दुजा नाही
सोसविता मेळवितो
दु:खामाजी नित्यानंद