A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अवघा आनंदी आनंद

अवघा आनंदी आनंद
मना घेई हाचि छंद

नलगे धन संपदा
शुद्ध बुद्धी देई सदा
नांदो जनांत आनंद
सत्य सदा समतानंद

समदृष्टी विश्व पहावे
दुसरा आपण होऊन जावे
जीव शिवाला भेटतो
तेथे होतो नामानंद

जन्‍म-मरण याचि देही
सोसणारा दुजा नाही
सोसविता मेळवितो
दु:खामाजी नित्यानंद

 

Random song suggestion
  पं. भीमसेन जोशी