A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अवघा रंग एक झाला

अवघा रंग एक झाला ।
रंगि रंगला श्रीरंग ॥१॥

मी तूंपण गेले वायां ।
पाहतां पंढरीच्या राया ॥२॥

नाही भेदाचें तें काम ।
पळोनि गेले क्रोध काम ॥३॥

देही असोनि विदेही ।
सदा समाधिस्त पाही ॥४॥

पाहते पाहणें गेले दूरी ।
ह्मणे चोखियाची महारी ॥५॥
विदेहस्थिति - देहाचे भान विसरवणारी, मुक्त अशी अध्यात्मिक (ज्ञानी) अवस्था, निर्विकल्प.