A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भान हरी हा

भान हरी हा । मोहि नयना मना ॥

जिंकोनि अबला, तनु रोमरोमी ।
सत्ताबलानें, विहार करी हा ॥

नयनांत खेळे श्रवणांत बोले ।
हृदयात डोले प्राणसखा हा ॥
गीत - वीर वामनराव जोशी
संगीत - वझेबुवा
स्वर- बापू पेंढारकर
नाटक - राक्षसी महत्वाकांक्षा
राग - मांड
ताल-दादरा
चाल-छा गयो तेरे नयनो में राम
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत, नयनांच्या कोंदणी

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.