A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भारतमाता परमवंद्य धरा

भारतमाता परमवंद्य धरा
मायभू आमुची, कोटि बांधव हे, आम्ही

आणुनिया पावन सुरसरिता श्रमगंगा
म्लानमुखीं स्मित कमळें फुलवू

विविध जरि भाषा, भिन्‍न धर्मदिशा
प्रगति पंथ तरी एक असे
येउ दे अंधार वा वादळी असु दे हवा
चाललो ध्येयाकडे

मातेसाठी सर्वस्वाचे बलिदान करू

सळसळत्‍या सोनेरी शेतांतुनी
कसणार्‍या बाहूंची संजीवनी
अमच्या कामांतुनी, घामांतुनी, रक्तांतुनी
निपजो सुजल धरा, सुफल धरा
उसळुन ये कष्टांची आराधना
धगधगत्या लोहाच्या ज्‍नालेतुनी

निज शक्तीविण आम्‍हां आधार दुजा नाही
अमुच्याच प्रयत्‍नांची आम्‍हास खरी ग्‍वाही

 

  आकाशवाणी गायकवृंद