A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भाव भला भजकाचा

भाव भला भजकाचा । साधी प्रभुदया ॥

कायिक वाचिक नच याग निभावे । हृदयि रिघे देव ॥
गीत - वा. वा. खरे
संगीत - मास्टर दीनानाथ
स्वर- मास्टर दीनानाथ
नाटक - संगीत उग्रमंगल
राग - देसी
ताल-त्रिवट
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
याग - पूजा.