A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
भूमातेच्या कुशीतला हा

भूमातेच्या कुशीतला हा अमुचा कोकण देश
डोंगराळ अन् चिकणमातीचा श्रमवंतांचा देश

निसर्गाच्या संपत्तीचे याच्या हृदयीं झरें
दौलत लुटवी उदार हस्तें देण्या पुढती सरे
संजीवनी औषधीं तरू-लता गंधगुणें फुलतीं
नारळ-कोकम-फणस-सुपारी-करवंदे पिकती
अंबे-केळी-काजू-रामफळ अमोल संपत्ती
परशुरामश्री विंध्यवासिनी ह्या क्षेत्री वसती
डोंगर-किल्ले स्फूर्तिदायीं वीरांचें अवशेष

तांबडमाती ताना-येसा श्री शिवतेजाची
समाधान कष्टांची भूमी, समता ज्ञानाची
सावित्रीला तिष्ठी शरावती जलनिधी वैभव हे
लोकजीवनी या संजीवनीसंगें मन वाहें
पयधारांनी भिजलीं कणकण नटली ही धरती
वैतरणा-कोयना-तानसा अमृतमय वाहतीं
सातत्याने काम करा रे हा त्यांचा संदेश

मराठ-कुणबी साधा भोळा तुकयाची वृत्ती
सुदूरदर्शी राजकारणी रामदासीं वृत्तीं
मातृभूमीवर शत्रू येउनी उगारील हात
कोटी हस्त तयांवर पडतील तोडाया हात
निधडे सैनिक पुढे धावतीं वीरांचा आवेश
निधड - पराक्रमी.
पय - पाणी / दूध.

 

Random song suggestion
This 👇 player works on all android and iOS devices also
  कमलाकर भागवत