A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चांद भरली रात आहे

चांद भरली रात आहे, प्रियकराची साथ आहे
मोगर्‍याच्या पाकळ्यांची मखमली बरसात आहे

मंद वाहे गंध वारा
दूर चंदेरी किनारा
अमृताच्या सागरातून जीव-नौका जात आहे

ना तमा आता तमाची
वादळाची वा धुक्याची
आजला हातात माझ्या साजणाचा हात आहे