A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चांदण्याच्या सागरात बुडले

चांदण्याच्या सागरात बुडले हे गाव
अन्‌ चंदेरी दर्यात डुबते ही नाव

विखुरलं जिथंतिथं माणिकमोती
जाईजुई चमेलीच्या परड्या भवती
मंद अति थंडगार सुटला वारा
अन्‌ मन-सुमनांचा बहर आला बहरा

वसंत फुलला, जगी ही फुलराणी आली
गुंजारव मधुकर हा गुणगुणगुण घाली
वल्हवीत नाव करी शरसंधान
अन्‌ एकजीव झालं पडले नवे बंधन
गीत -
संगीत -
स्वर- सरस्वतीबाई राणे
गीत प्रकार - भावगीत, शब्दशारदेचे चांदणे
गुंजारव - भुंग्याचा गुणगुण नाद.
मधुकर - भ्रमर, भुंगा.