A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चंद्राविना ठरावी जशी

चंद्राविना ठरावी जशी पौर्णिमा निरर्थ
आयुष्यही तसे ग प्रेमाशिवाय व्यर्थ !

झेपावतात लाटा चंद्रास भेटण्यासी
विजनी वसंत येता आह्लाद कोकिळेसी
मधुमालती जशी ग गंधाविना निरर्थ
आयुष्यही तसे ग प्रेमाशिवाय व्यर्थ !

डुलुनि खुणाविते ती कलिका कुणास सांगा
भ्रमरांचिया थव्यांनी फुलतात रम्य बागा
स्वातिजलाविना रे शिंपा जसा निरर्थ
आयुष्यही तसे हे प्रेमाशिवाय व्यर्थ !