A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
छेडिली मी आसावरी

छेडिली मी आसावरी
आली उमलुनी धुंद शर्वरी

भावफुलांचे मोरपिसारे
बघता बघता फुलले सारे
स्वप्‍नसुगंधित हसले वारे
आली बहरुनी गंधमाधुरी

धागे जुळले कैसे? कोठे?
जागे नयनी नवखे नाते
हृदयी हुरहुर कसली दाटे?
तनमन उधळी ही तान भर्जरी
गीत - वंदना विटणकर
संगीत - दत्ता डावजेकर
स्वर- सुधीर फडके
नाटक - आसावरी
गीत प्रकार - नमन नटवरा
शर्वरी - रात्र.