A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
छेडिली मी आसावरी

छेडिली मी आसावरी
आली उमलुनी धुंद शर्वरी

भावफुलांचे मोरपिसारे
बघता बघता फुलले सारे
स्वप्‍नसुगंधित हसले वारे
आली बहरुनी गंधमाधुरी

धागे जुळले कैसे? कोठे?
जागे नयनी नवखे नाते
हृदयी हुरहुर कसली दाटे?
तनमन उधळी ही तान भरजरी
शर्वरी - रात्र.