A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
छुम छुम नाच मोरा

छुमछुम छुम छुम नाच मोरा
छुमछुम छुम छुम नाच
नवनवलांचा श्रावण आला, छुम छुम
छुमछुम छुम छुम नाच

मेघमालिका जमली गगनी
चमचम चमके विद्युल्लता
नूपुर पायी तिच्या वाजती, छुम छुम
छुमछुम छुम छुम नाच मोरा
छुमछुम छुम छुम नाच

पदन्यास करी लीलेने ती
मृदंग झडती जलदांचे
त्या तालावर डुलती लतिका
गीत विहरते पवनाचे
रान नर्तका नाच नाच तू, छुम छुम
छुमछुम छुम छुम नाच मोरा
छुमछुम छुम छुम नाच

झरेल प्रीती तुझ्या नभातून रे मोरा
धरेस नाहतील झुम झुम झुमत्या धारा
हसेल मोदभरे भूमीभाग रे सारा
डुलेल मंद मंद विश्वगोल रे मोरा
नवरत्‍नांचा उभव पिसारा
सौदामिनी ती लाजू दे
नभ-धरणीची प्रीत लाजू दे, छुम छुम
छुमछुम छुम छुम नाच मोरा
जलद - मेघ.
सौदामिनी - वीज.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.