A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दामिनी

दामिनी.. दामिनी..

सत्यता शोधण्या घेउनी लेखणी
जाहली दामिनी मूर्त सौदामिनी
दामिनी.. दामिनी..

प्रेम-दया-माया मनी न्यायदेवताही
वादळास तुडवीत जाई धीर जगा देई
दु:खिता सावली देत ही स्वामिनी
दामिनी.. दामिनी..
गीत-
संगीत -
स्वर - कविता कृष्णमूर्ती
गीत प्रकार - मालिका गीते
  
टीप -
• शीर्षक गीत, मालिका- दामिनी, वाहिनी- सह्याद्री.
सौदामिनी - वीज.