A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दामिनी

दामिनी दामिनी

सत्यता शोधण्या घेउनी लेखणी
जाहली दामिनी मूर्त सौदामिनी
दामिनी दामिनी

प्रेम-दया-माया मनी न्यायदेवताही
वादळास तुडवीत जाई धीर जगा देई
दु:खिता सावली देत ही स्वामिनी
दामिनी दामिनी
गीत -
संगीत -
स्वर- कविता कृष्णमूर्ती
गीत प्रकार - मालिका गीते
  
टीप -
• शीर्षक गीत, मालिका- दामिनी, वाहिनी- सह्याद्री.
सौदामिनी - वीज.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.