A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दाटतो हृदयी उमाळा

दाटतो हृदयी उमाळा खोल फुटतो हुंदका
प्राण कंठी येति तरीही ओठ माझे बंद का?

मिटुनी ओठ कुठवर मी मूक अता राहू?
का उघड्या डोळ्यांनी सर्वनाश पाहू?

तू माझे रक्त आणि तूच प्राण माझा
प्राणांहुन प्रिय मजला तूच बाळ माझा
नाकारित माझे मज कोठवरी राहू?
का उघड्या डोळ्यांनी सर्वनाश पाहू?

या जगात वार्‍यावर सोडिले तुला मी
स्‍नेहशून्य जीवन हा वारसा दिला मी
रात्रंदिन सलत व्यथा सांग कशी साहू?
का उघड्या डोळ्यांनी सर्वनाश पाहू?
गीत - शान्‍ता शेळके
संगीत - सी. रामचंद्र
स्वर- सी. रामचंद्र
चित्रपट - घरकुल
गीत प्रकार - चित्रगीत
सल - टोचणी.

 

Print option will come back soon