A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
धेनूपासून नका पाडसा

धेनूपासून नका पाडसा दूर असे नेऊ
मुनिवरा, अदय नका होऊ !

वेलीवर या फूल वाढले
वत्सलतेचे जल त्या दिधले
आता कुठे गंधात दंगले, त्यास कसे देऊ?
मुनिवरा, अदय नका होऊ !

आघातच हा दुर्दैवाचा
कळतो ना मज अर्थ जिण्याचा
काळिज मागा, पण मातेचा पुत्र नका नेऊ
मुनिवरा, अदय नका होऊ !
गीत - शांताराम नांदगावकर
संगीत - अशोक पत्की
स्वर- आशालता वाबगावकर
नाटक - कैकेयी
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या 'कैकेयी' नाटकाच्या लेखिका ललिता बापट आहेत. 'कैकयी’ हे वि. वा. शिरवाडकरांचे जे नाटक आहे, ते वेगळे.
धेनु - गाय.
वत्सल - प्रेमळ.