A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
धुंद एकान्‍त हा

धुंद एकान्‍त हा प्रीत आकारली
सहज मी छेडिता तार झंकारली

जाण नाही मला प्रीत आकारली
सहज तू छेडिता तार झंकारली

गंधवेडी कुणी लाजरी बावरी
चांदणे शिंपिते चैत्रवेलीतली
यौवनाने तिला आज शृंगारली

गोड संवेदना अंतरी या उठे
फूल होता कळी पाकळी ही मिटे
लोचनी चिंतनी मूर्त साकारली

रोमरोमांतुनी गीत मी गाइले
दाट होता धुके स्वप्‍न मी पाहिले
पाहता पाहता रात्र अंधारली

आज बाहुत या लाज आधारली
सहज तू छेडिता तार झंकारली

 

Print option will come back soon