A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दिसलीस तू फुलले ॠतू

दिसलीस तू, फुलले ॠतू
उजळीत आशा, हसलीस तू

उरले न आसू, विरल्या व्यथाही
सुख होऊनिया आलीस तू

जाळीत होते मज चांदणे जे
ते अमृताचे केलेस तू

मौनांतुनी ये गाणे दिवाणे
त्याचा अनामी स्वरभास तू

जन्मांत लाभे क्षण एकदा हा
ते भाग्य माझे झालीस तू
गीत - सुधीर मोघे
संगीत - राम फाटक
स्वर- सुधीर फडके
राग - देस, तिलककामोद
गीत प्रकार - भावगीत