A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दृष्ट लागण्याजोगे सारे

दृष्ट लागण्याजोगे सारे, गालबोटही कुठे नसेल
जग दोघांचे असे रचू की स्वर्ग त्यापुढे फिका पडेल !

स्वप्‍नाहून सुंदर घरटे मनाहून असेल मोठे
दोघांनाही जे जे हवे ते होईल साकार येथे
आनंदाची अन्‌ तृप्तीची शांत सावली इथे मिळेल
जग दोघांचे असे रचू की स्वर्ग त्यापुढे फिका पडेल !

जुळलेले नाते अतुट घडे जन्मजन्मांची भेट
घेऊनिया प्रीतीची आण एकरूप होतील प्राण
सहवासाचा सुगंध येथे आणि सुगंधा रूप मिळेल
जग दोघांचे असे रचू की स्वर्ग त्यापुढे फिका पडेल !

 

  अनुराधा पौडवाल, सुरेश वाडकर