A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
एक होता काऊ तो

एक होता काऊ, तो चिमणीला म्हणाला,
"मला घाल न्हाऊ, घाल न्हाऊ, घाल न्हाऊ"

एक होता पोपट, तो चिमणीला म्हणाला,
"तू मला थोपट, तू मला थोपट, तू मला थोपट"

एक होती घूस, ती चिमणीला म्हणाली,
"तू माझे अंग पूस, तू माझे अंग पूस, तू माझे अंग पूस"

एक होती गाय, तिने चिमणीला विचारले,
"तुझे नाव काय, तुझे नाव काय, तुझे नाव काय?"

एक होते कासव, ते चिमणीला म्हणाले,
"मला चड्डी नेसव, मला चड्डी नेसव, मला चड्डी नेसव"
गीत - मंगेश पाडगांवकर
संगीत - श्रीनिवास खळे
स्वर- शमा खळे
गीत प्रकार - बालगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.