A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
एक होता राजा

एक होता राजा, एक होती राणी
अचल तयांची अनुपम प्रीती

दिव्य तयांची सुंदर नगरी
दु:ख न तेथे वास करी

विटुनि आपुल्या सदना उतरे
स्वर्गसौख्य जणू भूमिवरी

बोले राणी, "मन्मन मोती"
राजा बोले, "मी मनचोर"

राणी बोले, "चंद्रिकाच मी"
बोले राजा, "मीहि चकोर"

प्रणयोद्यानी करिती क्रीडा
दंग नर्तनी हर्षभरे
नाचती लतिका फुले झरे
गीत - शांताराम आठवले
संगीत - केशवराव भोळे
स्वर- शांता आपटे
चित्रपट - कुंकू
ताल-केरवा
गीत प्रकार - चित्रगीत
चकोर - चांदणे हेच ज्याचे जीवन असा एक पक्षी.
चंद्रिका - चांदणे.
लता (लतिका) - वेली.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.