A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गमते सदा मजला

गमते सदा मजला । द्वारका वंद्य ।
प्रभुच्या पदांबुजें जगीं । जी होत धन्य ॥

भासत ती मूर्ती बघतां । हा त्यजोनी ।
स्वर्गीचे जणू सिंहासन । प्रभुराज । अवतरला ॥
गीत- वसंत शांताराम देसाई
संगीत - मा. कृष्णराव
स्वर - बालगंधर्व
नाटक- संगीत अमृतसिद्धी
राग- भीमपलास
ताल-त्रिताल
चाल-कवन बताये
गीत प्रकार - नाट्यगीत
अंबुज - कमळ.