A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गमते सदा मजला

गमते सदा मजला । द्वारका वंद्य ।
प्रभुच्या पदांबुजें जगीं । जी होत धन्य ॥

भासत ती मूर्ती बघतां । हा त्यजोनी ।
स्वर्गीचे जणू सिंहासन । प्रभुराज । अवतरला ॥
गीत - वसंत शांताराम देसाई
संगीत - मास्टर कृष्णराव
स्वर-
नाटक - संगीत अमृतसिद्धी
राग - भीमपलास
ताल-त्रिताल
चाल-कवन बताये
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
अंबुज - कमळ.