A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
घनश्याम पाहिला मी

घनश्याम पाहिला मी,
घनश्याम पाहिला

दहिदुध लोणी हरी चोरिले
उखळाला मग तया बांधिले
धडपड करी ते हात चिमुकले
तो नंदलाला पाहिला

मोरपिसांचा मुकुट शोभतो
अधरी पावा मधुर वाजतो
गोपगोपिकांसवे नाचतो
मुरलीधर मी पाहिला

मेघासम तो श्याम सांवळा
हृदयमंदिरी माझ्या लपला
स्वप्‍नी दिसला मधुर हसला
मनमोहन मी पाहिला