A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
घनश्याम पाहिला मी

घनश्याम पाहिला
मी घनश्याम पाहिला

दहीदुध लोणी हरी चोरिले
उखळाला मग तया बांधिले
धडपड करी ते हात चिमुकले
तो नंदलाल पाहिला

मोरपिसांचा मुकुट शोभतो
अधरी पावा मधुर वाजतो
गोपगोपिकांसवे नाचतो
मुरलीधर मी पाहिला

मेघासम तो श्याम सावळा
हृदयमंदिरी माझ्या लपला
स्वप्‍नी दिसला मधुर हासला
मनमोहन मी पाहिला
उखळ - कांडण्या−सडण्यासाठी दगड खोदून किंवा लाकडाचा ओंडका पोखरून केलेला खोलगट भाग.
पावा - बासरी, वेणु.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.