A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गुंफा वेणी

गुंफा वेणी, वेणी गुंफा ग साजणी
बारा घरच्या बाराजणी
आई आलो तुमच्या अंगणी
घेउनी करंडा फणी, गुंफा वेणी

मागील दारी तुळस-मंजिरी डुले
रांगोळी घालती प्राजक्ताची फुले
सुटले पाडस गाईकडे धावले
आई आलो तशा अंगणी, गुंफुनी द्या वेणी

फिरवा तुमचे हस्तक केसांतुनी
आता कशाला गजदंताची फणी?
मोती, मरवे सगळी शोभा उणी
माया-ममतेची ही लेणी, मिरवू सर्वजणी

पडे पाठीवर अशी थाप गोडशी
आता विसरले आहे सासुरवाशी
पदराखाली घ्या हो तुमच्या कुशी
झाले तुमची पोर पोटीची न्हाते प्रेमाश्रुंनी
गीत - विश्राम बेडेकर
संगीत - सी. रामचंद्र
स्वर- बिंबा
चित्रपट - चूल आणि मूल
गीत प्रकार - चित्रगीत