A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हा शब्द नवा

प्रेम प्रेम प्रेम !

हा शब्द नवा, हा अर्थ नवा
हा भाव नवा, भावार्थ नवा

ही नवी हवा, रोमांच नवा
फुलकांचीत गौरव देह नवा
हा देश नवा, हा वेश नवा
आवेश नवा, उन्मेश नवा
प्रेम !

समर्पणास्तव देह हवा
हा अर्थ नवा, हा स्वार्थ नवा
हा स्वार्थ नवा, परमार्थ नवा
जगण्यासाठीं मरण्यामधला
मधुधुंद नवा, आनंद हवा
प्रेम !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.