A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हा शब्द नवा

प्रेम.. प्रेम.. प्रेम..

हा शब्द नवा, हा अर्थ नवा
हा भाव नवा, भावार्थ नवा

ही नवी हवा, रोमांच नवा
फुलकांचित गौरव देह नवा
हा देश नवा, हा वेश नवा
आवेश नवा, उन्मेश नवा
प्रेम..

समर्पणास्तव देह हवा
हा अर्थ नवा, हा स्वार्थ नवा
हा स्वार्थ नवा, परमार्थ नवा
जगण्यासाठीं मरणामधला
मधुधुंद नवा आनंद हवा
प्रेम..