A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हे गगना तू माझ्या गावी

हे गगना, तू माझ्या गावी
आणि तिच्याही गावी
तुला उदारा, पहिल्यापासुन
सर्व कहाणी ठावी.

अशी दूरता अपार घडता
एक तुझीच निळाई
अंतरातही एकपणाचे
सांत्वन जगवित राही.

घन केसातुनि तिच्या अनंता
फिरवत वत्सल हात
सांग तिला की दूर तिथेही
जमू लागली रात.
गीत - कुसुमाग्रज
संगीत - श्रीधर फडके
स्वर- श्रीधर फडके
गीत प्रकार - भावगीत

 

Print option will come back soon