A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हे कधी होईल का

हे कधी होईल का?
करपलेल्या वल्लरीला पालवी येईल का?

शिंपतो चैतन्य वारा
श्रावणाच्या धुंद धारा
वाळलेले अंग नवख्या अंकुरा लेईल का?

गळून गेली सर्व पाने
मिसळले मातीत सोने
माणकांची देणगी ही मेदिनी देईल का?
मेदिनी - पृथ्वी.
वल्लरी - वेल (वल्ली, वल्लिका).

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.