A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हे प्रभो विभो अगाध किति

हे प्रभो विभो अगाध किति तव करणी ।
मन चिंतुनि हो रत चरणीं ॥

चांदवा नभाचा केला । रवि-चंद्र लटकती त्याला ।
जणुं झुंबर सुबक छताला । मग अंथरली ही धरणी ॥

बाहुलीं मनुष्यें केलीं । त्यां अनेक रूपें दिधलीं
परि सूत्रें त्यांचीं सगळीं । नाचविसी हस्तीं धरुनी ॥
गीत - श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर
संगीत - श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर
स्वर-
नाटक - मूकनायक
राग - झिंझोटी, खमाज
चाल-चलो गंदेरी हार
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत, नांदी
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
विभू - बलाढ्य, महान.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.