A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हेचि दान देगा देवा

हेंचि दान देगा देवा ।
तुझा विसर न व्हावा ॥१॥

गुण गाईन आवडी ।
हेचि माझी सर्व जोडी ॥२॥

नलगे मुक्ति आणि संपदा ।
संतसंग देई सदा ॥३॥

तुका ह्मणे गर्भवासी ।
सुखें घालावें आह्मांसी ॥४॥
गीत - संत तुकाराम
संगीत - श्रीनिवास खळे
स्वर- स्वर कोणाचा(चे) माहित असल्यास संपर्क करा.
गीत प्रकार - संतवाणी
जोडी - प्राप्‍ती.
भावार्थ-

  • हे देवा, मला हेच दान तू दे. तुझा विसर मला कधीही होऊ देऊ नको.
  • तुझ्या गुणांची गाणी मी मोठ्या प्रेमाने गाईन. हीच माझी सगळी प्राप्ती आहे.
  • आणखी मला मुक्ती नको. मला नेहमी साधुसंतांची संगत दे.
  • तुकाराम महाराज म्हणतात, अशी संतसंगत लाभल्यावर मला खुशाल परत जन्‍माला घाल, अगदी सुखाने गर्भवास दे.

गो. वि. नामजोशी
संत तुकारामाची सार्थ अभंगवाणी
सौजन्य- सुलभ प्रकाशन, मुंबई.

* ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत. या लेखात व्यक्त झालेली मते व मजकूर यांच्याशी 'आठवणीतली गाणी' सहमत किंवा असहमत असेलच, असे नाही.

  इतर भावार्थ

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


Random song suggestion
  स्वर कोणाचा(चे) माहित असल्यास संपर्क करा.