A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जा उडुनी जा पांखरा

जा उडुनी जा पांखरा
नयनमनोहर पाहुनी परिसर भुलू नको रे जरा

चंचल खग हे पंख पसरुनी आक्रमिती अंबरा
स्वातंत्र्याची मंगल गीते गात चालले घरा
तूही उडूनी जा पांखरा

दिशादिशा या गुलाल उधळीत करिती सण साजरा
रविकिरणांनी आज उजळला गगनाचा उंबरा
जा जा सोडुनी ह्या तरुवरा
खग - पक्षी.
तरुवर - तरू / झाड.