A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जगाचे बंध कोणाला

जगाचे बंध कोणाला- जगाला बांधला त्याला !
मला जो थांबवी ऐसा- जगीं निर्बंध ये कैसा?
जगानें देह हा केला- जगाला वाहिलें त्याला
हणा मारा खुडा तोडा- परि आतां मला सोडा !
न कीर्तीला न प्रेमाला- न सौख्याला विलासाला
न विघ्‍नाला न मृत्यूला- मला ये आडवायाला?
पुरे संबंध प्रेमाचा- नको हा खेळ प्रेमाचा
मिळे ज्या प्रीतिचा प्याला- विषारी तो असा मेला ! [१]
गीत - बालकवी
संगीत - छोटा गंधर्व
स्वर- छोटा गंधर्व
नाटक - उद्यांचा संसार
गीत प्रकार - नमन नटवरा
  
टीप -
• काव्य रचना- एप्रिल १९१४
• [१] - मूळ कवितेतील ओळ
'खरा जो प्रीतिचा प्याला- जगीं प्याला सुखी झाला.'