A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जगि आभास हा दाविला

जगि आभास हा दाविला । वितराग तो झणि मालविला ।
उगाचि विकास दुरावला । धादांत वेदांत खुळावला ॥

करगत हरविल झळकत मिरविल अविरत दिपविल
प्रतिभा अमला ॥
गीत - भा. वि. वरेरकर
संगीत - सुरेशबाबू माने
स्वर- हिराबाई बडोदेकर
नाटक - जागती ज्योत
राग - कर्नाटकी तोडी
ताल-त्रिताल
गीत प्रकार - नमन नटवरा
झणी - अविलंब.