A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जय जय महाराष्ट्र माझा

जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा

रेवा वरदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी
एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी
भीमथडीच्या तट्टांना या यमुनेचे पाणी पाजा

भीति न आम्हा तुझी मुळीहि गडगडणार्‍या नभा
अस्मानाच्या सुलतानीला जवाब देती जिभा
सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिव शंभू राजा
दरीदरीतुन नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा

काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी
पोलादी मनगटे खेळती खेळ जीवघेणी
दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला
निढळाच्या घामाने भिजला
देशगौरवासाठी झिजला
दिल्लीचेही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा
गीत - राजा बढे
संगीत - श्रीनिवास खळे
स्वर- शाहीर साबळे
राग - भूप
गीत प्रकार - स्फूर्ती गीत
  
टीप -
• हे पद (या पदाची पहिली दोन कडवी) महाराष्ट्र राज्याचे 'राज्यगीत' म्हणून अंगिकरण्यात आले आहे.
• राष्ट्रगीताबाबतीत जसे तारतम्य बाळगण्यात येते, तसेच ते राज्यगीताच्या बाबतीत सुद्धा बाळगण्यात यावे.
मात्र राष्ट्रगीताचा मान, सन्मान व प्रतिष्ठा सर्वोच्च राहील.
• राज्यगीत १.४१ मिनिटात वाजवले अथवा गायले जावे.
निढळाच्या घामाचा - (कपाळाचा घाम) स्वत:च्या अंगमेहनतीने मिळवलेला.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.