A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माझ्या मराठीची गोडी

माझ्या मराठीची गोडी मला वाटते अवीट
माझ्या मराठीचा छंद मना नित्य मोहवित

ज्ञानोबांची तुकयाची मुक्तेशाची जनाईची
माझी मराठी चोखडी रामदास शिवाजीची

या रे, या रे अवघे जण, हाक मायमराठीची
बंध खळाळा गळाले साक्ष भीमेच्या पाण्याची

डफ तुणतुणे घेऊन उभी शाहीर मंडळी
मुजर्‍याची मानकरी वीरांची ही मायबोली

नांगराचा चाले फाळ अभंगाच्या तालावर
कोवळीक विसावली पहाटेच्या जात्यावर
चोखडी (चोख) - शुद्ध / उत्‍कृष्ट / प्रामाणिक.
फाळ - नांगरास लावायचे लोखंडी पाते.

 

Print option will come back soon