A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जिवलगा प्रीती अबोल झाली

सायंकाळी निवांतवेळी रातराणी उमलली
जिवलगा, प्रीती अबोल झाली

निनादले रे माझे कंकण
अमृतवेळी फुलला क्षणक्षण
मिटल्या नयनी स्वप्‍ने लपवून
तुझीच राणी तुजवर रुसली

विरहामधले देणेघेणे
वसूल केले आतुरतेने
जे न साधले कधी शब्दाने
ते सगळे रे नजर बोलली

अशा प्रीतीची रंगत न्यारी
तेच आपुले सुख संसारी
स्वर्ग अवतरे आणि भूवरी
वंशदीप रे जीवन उजळी
रंगत - मौज.