A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जीवनात ही घडी अशीच

जीवनात ही घडी अशीच राहू दे
प्रीतिच्या फुलावरी वसंत नाचू दे

रंगविले मी मनात चित्र देखणे
आवडले वेडीला स्वप्‍न खेळणे
स्वप्‍नातील चांदवा जिवास लाभू दे

हळूच तुला बघण्याचा छंद आगळा
लज्जेचा त्याविण का अर्थ वेगळा
स्पर्शातून अंग अंग धुंद होऊ दे

पाहू दे असेच तुला नित्य हासता
जाऊ दे असाच काळ शब्द झेलता
मीलनात प्रेमगीत धन्य होऊ दे
गीत - यशवंत देव
संगीत - यशवंत देव
स्वर- लता मंगेशकर
चित्रपट - कामापुरता मामा
राग - यमन
गीत प्रकार - चित्रगीत
आगळा - अग्रेसर / श्रेष्ठ / जास्त / अधिक / वैशिष्ट्यपूर्ण.

 

Print option will come back soon