A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कां रे ऐसी माया

कां रे ऐसी माया । कान्हा लाविली मला ॥

क्षणभरी सोडूनि दूर तुला ।
राहिना कसा जीव पहा ।
का रे सांग राजसा ॥

किती समयी जरी झाला अबोला
जडतो का तरी छंद तुझा हा ।
ना जाणे कशी वेल्हाळा ।
झाली वेडी राधिका ॥