A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कैवल्याच्या चांदण्याला भुकेला

कैवल्याच्या चांदण्याला भुकेला चकोर
चंद्र व्हा हो पांडुरंगा, मन करा थोर

बालवयी खेळी रमलो, तारुण्य नासले
वृद्धपणी देवा आता दिसे पैलतीर

जन्ममरण नको आता, नको येरझार
नको ऐहिकाचा नाथा व्यर्थ बडिवार

चराचरा पार न्या हो जाहला उशीर
'पांडुरंग' 'पांडुरंग'.. मन करा थोर
ऐहिक - इहलोक संबंधी, सांसारिक / क्षणभंगूर.
चकोर - चांदणे हेच ज्याचे जीवन असा एक पक्षी.
बडिवार - प्रतिष्ठा / मोठेपणा.
येरझार - खेप.

 

Random song suggestion
  पं. जितेंद्र अभिषेकी