A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कसे सरतील सये

कसे सरतील सये माझ्याविना दिस तुझे?
सरताना आणि सांग सलतील ना !
गुलाबाची फुलं दोन रोज राती डोळ्यांवर
मुसूमुसू पाणी सांग भरतील ना !..

पावसाच्या धारा धारा.. मोजताना दिस सारा
रिते रिते मन तुझे उरे..
ओठभर हसे हसे.. उरातून वेडेपिसे
खोल खोल कोण आत झुरे?
आता जरा अळिमिळी
तुझीमाझी व्यथा निळी
सोसताना सुखावून हसशील ना !..

कोण तुझ्या सौधातून उभे असे सामसूम
चिडीचूप.. सुनसान दिवा !
आता सांज ढळेलच आणि पुन्हा छळेलच
नभातून गोरा चांदवा !!
चांदण्याचे कोटी कण
आठवांचे ओले सण
रोज रोज नीजभर भरतील ना !..

इथे दूरदेशी माझ्या सुन्या खिडकीच्यापाशी
झडे सर.. काचभर तडा !
तूच तूच.. तुझ्या तुझ्या.. तुझी तुझी.. तुझे तुझे
सारा सारा तुझा तुझा सडा !! -
पडे माझ्या वाटेतून
आणि मग काट्यातून
जातानाही पायभर मखमल ना !..

आता नाही बोलायाचे.. जरा जरा जगायाचे
माळुनिया अबोलीची फुले !
देहभर हलू देत.. विजेवर झुलू देत
तुझ्यामाझ्या विरहाचे झुले !!
जरा घन झुरू दे ना
वारा गुदमरू दे ना
तेव्हा नभ धरा सारी भिजवील ना !..
गीत - संदीप खरे
संगीत - संदीप खरे
स्वर- संदीप खरे
अल्बम - दिवस असे की....
गीत प्रकार - कविता
सल - टोचणी.
सौध - घरावरची / बंगल्यावरची गच्‍ची.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.