A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
केळीचे सुकले बाग

केळीचे सुकले बाग असुनिया पाणी
कोमेजलि कवळी पानं असुनि निगराणी

अशि कुठे लागली आग जळती जसे वारे
कुठे तरी पेटला वणवा भडके बन सारे

किती दूरचि लागे झळ आतल्या जीवा
गाभ्यातिल जीवनरस सुकत ओलावा

किती जरी घातले पाणी सावली केली
केळीचे सुकले प्राण बघुनि भवताली
गीत- कवी अनिल
संगीत - यशवंत देव
स्वर - उषा मंगेशकर
राग- मारुबिहाग वसंत
गीत प्रकार - भावगीत

 

Random song suggestion
  उषा मंगेशकर