A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
केळीचे सुकले बाग

केळीचे सुकले बाग असुनिया पाणी
कोमेजलि कवळी पानं असुनि निगराणी

अशि कुठे लागली आग जळती जसे वारे
कुठे तरी पेटला वणवा, भडके बन सारे

किती दूरचि लागे झळ आंतल्या जीवा
गाभ्यातिल जीवनरस, सुकत ओलावा

किती जरी घातले पाणी, सावली केली
केळीचे सुकले प्राण बघुनि भवताली
गीत- कवि अनिल
संगीत - यशवंत देव
स्वर - उषा मंगेशकर
राग- मारुबिहाग वसंत
गीत प्रकार - भावगीत