A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
क्षणोक्षणीं रात्रंदिन

क्षणोक्षणीं रात्रंदिन
तुला आठवीन

आकारात ॐकारात
सगुणात निर्गूणात
तुलाच पाहीन

सुषुप्तीत जागृतीत
काळजाच्या स्‍पंदनात
तुलाच गाईन

भेट होता उराउरी
प्राण तुझ्या पायांवरी
वाहीन.. वाहीन..
सुषुप्‍ति - गाढ झोप / ज्ञानशून्य अवस्था.

 

Print option will come back soon